Zwroty

 

Zwroty produktów

Zwroty – Nieuszkodzone produkty moga zostać zwrócone w ciągu 5 dni od wystawienia faktury, w stanie nowym i oryginalnie zapakowane wraz z fakturą/rachunkiem za zwrot, za wyjątkiem kosztów przesyłki oraz opłaty w wysokości 2 funtów za przemagazynowanie. Opłata za przemagazynowanie i koszt przesyłki nie zostaną naliczone w przypadku przesłania produktów niezgodnych z zamówieniem.